Oferta

Pielęgnacja drzew:
– zastosowanie nowoczesnych technik pozwalających na pracę w koronach drzew,
– cięcia redukujące koronę drzew kolidujących z budynkami lub urządzeniami technicznymi;
– usuwanie obumarłych konarów, gałęzi;

Wycinki drzew:
– usuwanie drzew w miejscach trudno dostępnych (ogrodzenia, budynki, linie energetyczne);
– zastosowanie metody sekcyjnej polegającej na cięciu drzewa fragmentami, zrzucaniu lub opuszczaniu na linie transportowej w bezpieczne miejsce;

 

Oferujemy usługę sprzątania, mielenia gałęzi po pielęgnacji oraz wycince drzew.

Posiadamy profesjonalny rębak o mocy 80KM, rozdrabniający gałęzie do 15cm średnicy.

W procesie zrębkowania otrzymujemy zrębke, którą możemy wykorzystać do ozdabiania terenów zielonych, parków, ogrodów, zastępując korę sosnową lub do celów opałowych. Powstający w trakcie zrębkowania materiał drzewny możemy pozostawić w miejscu pracy lub zutylizować.

 

 

Przy usuwaniu pni w ogrodach, parkach doskonale sprawdza się frezarka do pni. Frezarka usuwa pniak do około 30cm poniżej gruntu. Miejsce po usunięciu drzewa można zasypać, a nawet posadzić w tym miejscu nowe drzewko. Korzenie ulegają rozkładowi i po starym pniaku nie pozostaje śladu. Frezowanie pniaka trwa kilka minut.

Wykonujemy usługi z zakresu chirurgii drzew: zabezpieczanie ubytków wgłębnych, ran powierzchniowych, zakładanie wiązań elastycznych i sztywnych.

W zakresie przygotowania terenu pod inwestycje wykonujemy m.in.: geodezyjne wytyczanie terenu wycinek; wykaszanie działek, wycinki drzew kolidujących wraz z usuwaniem pni. Zabezpieczamy na czas budowy drzewa nie podlegające wycince, sprzątamy teren. Gwarantujemy terminowość oraz solidność wykonywanych prac.

Profesjonalne sadzenie drzew i krzewów, a także ich przesadzenie. Wszystkie rośliny bierzemy ze szkółki roślin ozdobnych. Udzielamy gwarancji na posadzone rośliny.